Про школу

Козачелагерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів заснована у 1860 році. Нова триповерхова будівля введена в експлуатацію 14 листопада 1978 року.

Засновником навчального закладу є Олешківська районна рада. Заклад відноситься до комунальної власності району і має статус державного навчального закладу.

Головна мета навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної освіти.

Головні завдання освітнього закладу: забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту; виховання громадян України; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державних та національних цінностей українського народу та інших народів і націй; формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення; виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; розвиток ососбистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; реалізація праваучнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців); створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство; та інші завдання, що не суперечать чинному законодавству.

Принципи, на яких будується діяльність навчального закладу: доступність, гуманізм, демократизм, незалежність від політичних, громадських і релігійних об’єднань; взаємозв’язок розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівність умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і норм освіти; науковість; розвиваючий характер навчання, гнучкості і прогностичності, єдності і наступності, безперервності і різноманітності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

Загальноосвітні предмети вивчаються згідно типових освітніх програм.

Викладання предметів здійснюється українською мовою.

І. Відомості про створення закладу

14 листопада 1978 р. – відкрита Козачелагерська середня школа, за рішенням Цюрупинської районної ради. 17.04.1987 року Протокол №1 загальних зборів школи визначено українську мову навчання. Запроваджено поглиблене вивчення української мови та літератури, математики, англійської мови, історії, хімії, біології.

ІІ. Зміни в адміністративному підпорядкуванні.

17.05.1997 р. Козачелагерська середня школа реорганізована у Козачелагерську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів за рішенням Цюрупинської районної державної адміністрації № 197/97 від 17.05.1997 р.

4.01.2021 р. Козачелагерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Олешківської районної ради Херсонскої області перейменована на Комунальний заклад “Козачелагерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Олешківської міської ради.

28.05.2021 р. Комунальний заклад ” Козачелагерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” перейменовано на Комунальний заклад “Козачелагерський опорний заклад освіти Олешківсьої міської ради”. За рішенням № 269 від 28.05.2021 р. XII сесії міської ради VIII скликання.

ІІІ. Зміни в назві закладу

1978р. – “Козачелагерська середня школа”

1997р. – “Козачелагерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”

2021р. – Комунальний заклад “Козачелагерський опорний заклад освіти”

ІV. Директори

1978 – 1980 рр. – Курман Олександр Семенович

1981 – 1988 рр.- Коновалов Віктор Вікторович

1988 – 2001 рр.- Бондаренко Наталя Петрівна

2001 – 2004 рр. – Дудченко Микола Іванович

2004 – 2006 рр. – Крехелєва Ольга Володимирівна

2006 – 2021 рр. – Дудченко Микола Іванович

2021 р. – Крехелєва Ольга Володимирівна

Людям із порушенням зору