1. Головна
  2. /
  3. Психологічна служба
  4. /
  5. Про нас (психологічна служба)

Про нас (психологічна служба)

Сайт психологічної служби https://sites.google.com/d/1Rl0LO7xn2q99AK7eDz4SKARczGqIn91J/p/1wVwrc1aI5v6ATaQ4SX-rVgyBWSfQEQ7d/edit

Психологічна служба працює за напрямками, що включають: роботу з учнями, їх батьками, педагогічними працівниками.

Мета даної діяльності – створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки учнів.

Працює за такими видами робіт:

  • Консультативна, яка полягає у професійному вирішенні тих проблем, з якими приходять до психолога та соціального педагога.
  • Діагностична включає організацію комплексного соціально-психологічного дослідження, яке потребує ґрунтовного аналізу та інтерпретації отриманих результатів. На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекцію або консультаційну роботу.

Корекційна робота направлена на розвиток здібностей, формування особистості учня, подолання негативних явищ у навчальному закладі, в сім’ї, соціальному оточенні.

  • Профілактична робота направлена на попередження, запобігання правопорушенням, насиллю серед неповнолітніх, навчання конструктивного розв’язання конфліктів, орієнтацію на здоровий спосіб життя, психологічну просвіту батьків.

Психологічна служба:

· Здійснює психологічний супровід розвитку дитини.

· Визначає психологічну готовність дітей до навчання у школі (діагностична та корекційна робота з дітьми, що виявились не готові до школи).

· Вивчення процесу адаптації першокласників та п’ятикласників до шкільного життя.

· Психологічний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).

· Допомога в професійному самовизначенні старшокласників.

· Робота з учнями старшого шкільного віку (виявлення психологічної готовності до «дорослого життя»).

· Виявлення дітей девіантної поведінки (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади).

· Рекомендації та поради батькам, вчителям, учням.

· Психологічна діагностика важковиховуваності та акцентуації характеру.

· Розробка програм педагогічної та психологічної корекції неадекватної поведінки.

· Профілактика правопорушень.

· Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя.

· Попередження суїцидної поведінки.

· Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.

· Врегулювання конфліктних ситуацій.

· Робота з обдарованими дітьми.

· Робота з дітьми різних категорій.

Людям із порушенням зору